August 26, 2019

General

ประเพณีภาคกลางที่หลายคนรู้จักกันดี มีอะไรบ้าง

ประเพณีของแต่ละภาคจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาคนั้นๆ และยังสื่อถึง                          ความนึกคิดในสมัยนั้นด้วย และวัฒนธรรมประเพณีมักได้รับการสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชาวบ้านและคนในภาคนั้นด้วย โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงประเพณีภาคกลางที่มีคนรู้จักไปทั่วประเทศกันดีกว่า                   ว่ามีอะไรบ้าง             ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในอำเภอบางพลี สมุทรปราการ จัดขึ้นในวันขึ้น 13ค่ำ เดือน 11