July 6, 2022

Lifestyle

เกมละลายพฤติกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นกลุ่ม

คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีกำแพงหรือจุดแข็งที่ทำให้เราอาจเป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเข้ากับผู้อื่นได้ยาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ยาก การทำงานก็ลำบาก  จึงทำให้ต้องสร้างความกล้า เจาะทะลวงความสัมพันธ์หรือความคิดเหล่านี้ด้วยการ “ละลายพฤติกรรม” นั้นเองครับ บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “เกมละลายพฤติกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นกลุ่ม” กันครับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเ เราไปชมกันเล้ยย.. การละลายพฤติกรรม