ประเพณีภาคกลางที่หลายคนรู้จักกันดี มีอะไรบ้าง

ประเพณี
ประเพณี

ประเพณีของแต่ละภาคจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาคนั้นๆ และยังสื่อถึง                          ความนึกคิดในสมัยนั้นด้วย และวัฒนธรรมประเพณีมักได้รับการสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชาวบ้านและคนในภาคนั้นด้วย โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงประเพณีภาคกลางที่มีคนรู้จักไปทั่วประเทศกันดีกว่า                   ว่ามีอะไรบ้าง

            ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในอำเภอบางพลี สมุทรปราการ จัดขึ้นในวันขึ้น 13ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยที่มีต่อชาวมอญ เพราะในสมัยนั้นชาวมอญ                         จะล่องเรือมาที่บ้านบางพลีพร้อมกับเครื่องดนตรี ชาวบางพลีจะเตรียมอาหารไว้รอรับ และเก็บดอกบัว                          ให้กับชาวมอญ พอวันรุ่งขึ้น ชาวมอญจะมาส่องเรือรับดอกบัวจากชาวไทย บางทีก็รับถึงมือบ้าง                              และบางครั้งคนไทยต้องโยนให้บ้าง จึงกลายมาเป็นประเพณีรับบัวอย่างในปัจจุบัน และในปัจจุบัน                                      เป็นหลวงพ่อโตและพระพุทธรูปอยู่บนเรือ และประชาชนจะโยนดอกบัวลงมาที่เรือที่มีหลวงพ่อโต                                   และพระพุทธรูปอยู่

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ประวัติของประเพณีเก่าแก่มาก                  โดยเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งทีมีอาชีพหาปลา ไปจับปลาที่แม่น้ำป่าสักทุกวัน                                            แต่อยู่มาวันหนึ่งไม่มีใครจับปลาได้เลย และได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่บริเวณวังมะขามแฟบ โดยปกติน้ำจะไหลเชี่ยวมาก แต่วันนั้นหยุดไหล และมีพลายผุดขึ้นมา ชาวบ้านจึงเชิญพระพุทธรูปนั้นขึ้นจากน้ำ                                   และนำไปประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์ แบะเมื่อถึงวันสารทไทย พระพุทธรูปองค์นี้ได้หายไปจากวัด ชาวบ้านก็ตามหาจนมาพบอยู่ที่วังมะขามแฟบ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ชาวงบ้านก็จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประจำทุกปี

            2 ประเพณีนี้ ถือเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และยังมีประเพณีของชาวบ้านโดยทั่วไปอีก                  ในแต่ละท้องถิ่นก็มีประเพณีประจำหมู่บ้านที่ต่างกันไป ซึ่งแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละหมู่บ้าน                                           แต่อย่างไรก็ตามประเพณีของภาคกลาง เป็นประเพณีที่งดงามสื่อถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการนับถือศาสนา                       ของคนในท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยังมีการทำบุญในวัยสำคัญต่างๆอยู่ หรือการจัดบายศรีสู่ขวัญ                                 ในการทำขวัญนาคหรือในพิธีอื่นๆ เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นถิ่นเป็นแบบใดบ้าง                                                        แต่เชื่อเถอะว่าวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างคือ ความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจของคนไทยและเป็นรากเหง้า                       ทางวัฒนธรรมแน่นอน

About the Author

You may also like these