September 30, 2019

General

วัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยของภาคเหนือ มีลักษณะอย่างไร

ภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล               และเส้นลองติจูดที่อยู่ด้านบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นในฤดูหนาว เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมคนนิยมไปเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือในฤดูหนาว เพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้คุณได้เที่ยวชมและทำให้คุณได้สัมผัสกับหน้าหนาวที่หนาวจริงๆ เมื่อในฤดูหนา ภาคเหนือมีอากาศเย็นมาก                                จึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคเหนือด้วยเหมือนกัน สังเกตได้จากวัฒนธรรมด้านที่อยู่อาศัยของภาคเหนือ             เรือนไทยภาคเหนือคล้ายเรือนภาคกลาง ตรงที่มีไต้ถุนสูงเหมือนกัน