October 17, 2019

General

เกมละลายพฤติกรรม วิธีง่าย ๆ เพิ่มความความสนิทสนมก่อนการเริ่มต้น

             การเริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่สำหรับทุกองค์กรแล้ว ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้ชีวิตสำหรับสถานที่ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ทำงาน การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการทำให้คนที่ยังไม่รู้จักกันสามารถรู้จักกันได้อย่างรวดเร็ว โดยที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ส่วนวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนที่ไม่รู้จักกันได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แล้วร่วมกันแก้ไข และฟันฝ่าสิ่งต่าง