เกมละลายพฤติกรรม วิธีง่าย ๆ เพิ่มความความสนิทสนมก่อนการเริ่มต้น

เกมละลายพฤติกรรม

             การเริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่สำหรับทุกองค์กรแล้ว ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้ชีวิตสำหรับสถานที่ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ทำงาน การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการทำให้คนที่ยังไม่รู้จักกันสามารถรู้จักกันได้อย่างรวดเร็ว โดยที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ส่วนวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนที่ไม่รู้จักกันได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แล้วร่วมกันแก้ไข และฟันฝ่าสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน สิ่งนี้เรียกกว่าการละลายพฤติกรรม และการละลายพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดคือการใช้เกมละลายพฤติกรรม โดยประโยชน์จากเกมมีมากมายหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้

1.        ประโยชน์ต่อตนเอง นั่นคือ ผู้ที่ผ่านการเล่นเกมละลายพฤติกรรมแล้ว จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีมากขึ้น เพราะการเล่นเกมทำให้ผู้เล่นทำลายกำแพงที่ตนเองได้สร้างขึ้นไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ เมื่อกำแพงนี้ถูกทำลายลงก็จะทำให้คนกล้าที่จะเปิดเผยตัวตน และพร้อมที่จะยอมรับกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา

ตัวอย่างเกม : เกมตามล่าหาชื่อ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ กระดาษ, ปากกา หรือโทรศัพท์มือถือ แล้วแต่ความสะดวก

วิธีการเล่น ให้ทุกคนเขียนชื่อตัวเองที่มุมขวาของกระดาษหรือถ้าใช้โทรศัพท์มือถือก็ให้พิมพ์ชื่อตัวเองไว้บนสุด จากนั้น ให้เวลาอิสระประมาณ 10 – 15 นาทีแล้วแต่จำนวนคนที่ร่วมเล่น ให้ทุกคนพูดคุยกับคนอื่น เพื่อจดบันทึกชื่อ ความเหมือน ความต่างของคนอื่นอย่างน้อย 10 คน

การจดบันทึก เช่น เพื่อนคนนี้ชื่อ A ชอบสีแดงเหมือนกัน และสิ่งที่เหมือนกันคือ ไม่ชอบกินแตงโม เป็นต้น จากนั้นเรียกรวมกลุ่ม แล้วให้ออกมาแนะนำในสิ่งที่ตัวเองจดบันทึก ก็จะทำให้รู้จักคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น

2.        ประโยชน์ต่อกลุ่ม สำหรับเกมละลายพฤติกรรมเมื่อเล่นแล้ว จะทำให้การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มดีขึ้น พูดคุย และปรึกษาในเรื่องของการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดก็คือ ช่วยลดความขัดแย้งภายในกลุ่มอันจะทำให้การทำงานต่าง ๆ ไม่สำเร็จ

ตัวอย่างเกม : เกมรวมเงิน

วิธีการเล่น วิทยากรให้ระบุค่าของเงินให้กับคนแต่ละเพศ เช่น เพศชายมีค่า 5 บาท เพศหญิง มีค่า 10 บาท เป็นต้น ถ้าจะให้สนุก หรือเพิ่มสีสันก็คือกำหนดค่าเงินให้กับเพศที่สามด้วย จากนั้นให้ทุกคนกระจายตัวกัน แล้ววิทยากรบอกว่าให้รวมเงินให้ได้ค่าตามที่ตนเองกำหนด จากนั้นให้วิ่งจับกลุ่มกัน คนที่รวมเงินผิด คนที่ไม่มีกลุ่ม และคนที่รวมเงินไม่ครบตามจำนวนถือว่าแพ้ ก็จะถูกทำโทษ

3.        ประโยชน์ต่อองค์กร เมื่อคนรู้จักกันและสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีก็ย่อมทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คนยอมรับกฎ กติกาต่าง ๆ ร่วมกัน มีความรักในองค์กร และยังทำงานร่วมกันหน่วยงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกันได้อีกด้วย

ตัวอย่างเกม : เกมเรือเดียวกัน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ โปสเตอร์เปล่า, ปากกา และเทปกาว

วิธีการเล่น จับกลุ่มผู้เล่น 10 – 20 คน จากนั้นแจกอุปกรณ์ แล้วให้ผู้เล่นสมมติว่าถ้าต้องลงเรือเพื่อข้ามเกาะโดยให้ทุกคนในกลุ่มบอกว่าจะทำอาชีพอะไร อาชีพต้องสำคัญสำหรับการสร้างเมืองใหม่ อาชีพที่เลือกห้ามซ้ำกัน จากนั้นให้เขียนลงในโปสเตอร์ จากนั้นถ้าระหว่างข้ามเกาะ เรือจะล่มเพราะน้ำหนักเกินจะเลือกทิ้งใคร เพราะอะไร ให้ระบุแล้วเขียนลงในโปสเตอร์ วิทยากรต้องสร้างสถานการณ์บีบคั้นเพื่อให้ต้องทิ้งคนประมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ โดยใช้เทปกาวเพื่อแปะโปสเตอร์ที่เขียนเสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้วิทยากรทำการสรุปว่าทุกอาชีพล้วนแต่มีความสำคัญทั้งหมด เปรียบเหมือนกับองค์กรไม่สามารถคนตำแหน่งใดได้ และให้เสนอว่า ถ้าทั้งกลุ่มมีความสามัคคีร่วมกันคิดอาจจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการเลือกทิ้งคน เช่น การทิ้งสัมภาระต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับเกมละลายพฤติกรรมถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในทุกองค์กร และยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแม้กับบุคคลากรเดิมที่อยู่ในองค์กรแล้วก็สามารถเล่นเกมเหล่านี้ได้เช่นกัน

ชอปปิงกับ Shopee ในแคมเปญใน 10.10 สินค้าแบรนด์แท้ จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อมรับเงินคืนถึง 10% ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/10-10 

About the Author

You may also like these